ໜ້າທຳອິດ

 ກ່ຽວກັບ ອປລ

ຂ່າວສານ ອປລ

 ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 
         
    ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈອມມະນີເໜືອ, ໜ່ວຍ10, ເຮືອນເລກທີ 131, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
   ປະເພດການອຸດໜູນ   ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ອປລ.  
 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ນິຕິກຳ  

 
   ສະມາຊິກ ອປລ    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
     

ຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວ.

 
           
    1

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດກິດຈະກຳວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2014

 
    2  ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ ຈັດພິທີໄວ້ອາໄລເຮືອບິນການນຳຕົກ ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ  
    3 ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປີດຫ້ອງການ ອປລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
    4 ກຳມະບານ ມຊ ຈັດປະຖັກກະຖາ ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ  
    5 ສາຂາ ອປລ ແຂວງສາລະວັນສຳເລັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ ສົກປີ 2011-2012  
    6 ອປລ ລົງເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ຢູ່ກົມປ່າໄມ້  
    7 ສາຂາ ອປລ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊສຳເລັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ ສົກປີ 2011-2012.  
    8 ສາຂາ ອປລ ແຂວງຜົ້ງສາລີສຳເລັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ ສົກປີ 2011-2012.  
    9 ອປລ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ  
    10 ສາຂາ ອປລ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ ສົກປີ 2011-2012.  
         
         
           
           
           
     

ແຈ້ງການຕ່າງໆ.

 
           
    1

ການປ່ຽນໂຮງໝໍ 17/9/2013

 
    2

ການແຂ່ງຂັນປະມູນສົມທຽບລາຄາຈັດຊື້ ພາຫະນະລົດໃຫຍ່ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງ ອປລ.

 
    3

ເອົາຮູບຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ບຳນານໃຫ້ ອປລ ເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນທະບຽນ ເພື່ອຈະພີມບັດມີ ຮູບຄືນໃໝ່.

 
    4

ການຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ